Monet mun lokilla käynehet muistaa sen kun moon teille kirioottanu jutun siitä ammattiopiston meiningistä. Mä kiriootin sen saman V- stoorin vähän sivistyneemmin paikallisehen lehtehen ennen pääsiäästä. Tänään sain sitten vihiä, notta soon sitte amiksen rehtori ottanu nokkihinsa siitä kiriootuksesta. No jos ei raavas miäs usko puhetta ja vihijeitä vuasien varrelta, niin kuinka se osaas suhtautua suarahan tekstihin lehtien palstoolla. Moon onneksi eläkkehellä ja mun ei tarvitte enää eres yrittää opettamahan.

Moon vain sitä miältä, jotta vaikeneminen ei auta opettajien väsymisehen, oppilaatten sivistystasohon ja käytöksehen. Ongelmihin tulis puuttua ja niin notta oppilahat uskoo koulun kasvatusmetorien olevan tosiasian. Opettajille tarvittoo antaa henkisen osaamisen evähiä, notta ne jaksaa ja uskaltaa mennä oikioos elämää rasittavis tyäasioos etehenpäin. Kuinka palijon leheret on kirioottanu opettajien väsymisestä. Mutta niin soon kouluus nyt kun meillä TK:s aikaasemmin; " meillei tyäntekijät väsy, ota lomas loppuhun" jne.

Tämä maailma on menny sellaaseksi, jotta puhutahan mutta ei puhuta. Korulausehia kuuloo ja niitä hianoja suunnitelmia esitetähän leheristön eres. Mitään ei laiteta käytännös toteutumahan. Moon kuitenkin pyrkiny kirioottamahan rehellisesti sen mitoon kohorannu. Moon niistä kahavipöytäkeskusteluus amikses jutellu ja tyäsuajeluihiminenkin vain kohottaa hartiootansa.

Mulla on joka päivä ittellä oppimisen paikka lastenkasvatukses, tunnustan avoomesti olevani myäs joskus avun tarpehes.

Mun miälestä opettaja voi vaatia oppilaansa nostamahan roskan lattialta jos se opiskelija sen sinne purottaa. Jos opiskelija uhkaaloo, nii siihen laitetahan piste tavalla tai toisella, vaikka hoitohon ohojaamalla.