Eileen mä luin seuraavan lautakunnan esityslistan liitteenä ollehen meirän kaupunkia koskevan ympäristöohjelman luonnoksen. Luonnokses oli palion ristiriitaasta tekstiä, kuten maaseudun elinvoimaasuus tuloo säilyttää mutta silti palavelut ollahan siirtämäs ja keskittämäs tiivihille taajama-alueelle pois maaseutujen keskuksista. Näin säästetähän mm. melusaastetta. Joo säästetähän ja säästetähän, kun sitten tullahan asioolle sinne taajaman sisälle omilla autoolla ja skoottereilla. Tuarahan tehrasaluehet taajaman sisälle  sen reuna-alueille mölyämähän. Meirän kaupungin tiivis taajama-alue, kun on kattilanpohoja johonka pöly laskeutuu ja melu kulukoo sielä pohojalla kiärtäen kun vanki ympyrää. 

Kyseeses luannokses yhtenä kestävän kehityksen kohtana mainitahan tua Aalborgin sopimus/ julistus, johona on eurooppalaaset kunnat sopinu pitävänsä kiinni hianoosta periaattehista ja toteuttavansa niitä jokaanen. Sitä vain miätti miten ne Italian, Potugalin ja muut pulas olevat kunnat maalaajuusesti mitään pystyy toteuttamahan, kun niillä ei oo rahaa. Ihimiset osoottaa miältänsä, kun siastat jää pitämättä ja pitääs ruveta talakoosihin samalla muistaen, notta ympäristön saastuttaminen on tosiasia ja sitä pitääs toimenpitehillä, jokka vaativat rahaa, toteuttaa. Meirän pitääs ny sitten täss kaupungis kuitenkin suastua tuan kohoran allekiriootuksehen. Lukekaa nua julistuksen sopimuseherot;  http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/kestava-kehitys/aalborgin-julistus-ja-sitoumukset/Documents/Aalborgin%20sitoumukset.pdf.

Samoon meirän luannokses puhutahan jätehuallosta. Kun soon meillä niin, notta meillä kiärrätetähän ja kehootetahan kiärrättämähän, mutta kunnallinen jätehualto suaraan sanottuna pissittää meitä ja kuappaa osan kiärrätyskelepoosista jättehistä läjitysalueelle. Läjitysalueelle ei nykyysen lain mukahan pitääsi mennä oikeen enää mitään, mutta meillä menöö. Meillä osaa yksityyset yrittäjät hommansa ja ne osaa, mutta kunnatapualen pikkuunen miäs on päättäny kaataa yksityyset ja haastaa ne oikeutehen välillä mitä mistäkin kiärrätysasiasta. Jättehet kun katuaa ja niitei kaatopaikalle mee enää kuapattavaksi. siinonkin toimitusjohtajan piäni suuri ego kovilla, kun roskia ei tuukkaan hänelle vaan ne päätyy oikiahan osootteesehen yksityysten ihimisten toimesta.

Pistä ny sitten pumerkkis tuallaasehen lausuntopaperihin, johona asiat ei tuu muuttumahan vuatehen 2014 mennes. Annoon oman miälipiteheni ryhymän puheenjohtajalle ja siitä keskustellahan viälä.