Ihimisen ei kannattaasi koskaan sanua "ei koskaan". Ei ainakaan mun, kun en sitä päätöstä pysty pitämähän ja onko mulla oikeen haluakaan, ei varmahan. Mihinkä se aina liikkehes ollu tyyliltänsä suaraviivaanen ihiminen tapojaansa muuttaas.

Moon ollu taas tuala ammattiopistos usiasti tuuraamas tuata meirän Kuparilinnaskaa. Lupasin sille, notta tuuraan, kun hän on osastotyäs sairaalas tai kipiä. Tuan kaharen tyän yhtehensovittaminen sairasteluineen on vaikia asia. Mä oon teheny kahta kolomia tyätä koko ikäni ja mun on se heleppo käsittää. Onneksi moon suustani ja päävärkiistäni viälä suhteellisen hyväs konrikses, nottei tarvitte tuan Kuparilinnaskan  peruutella amiksen tuntia. Solis sille oppilaitoksellekin vaikia asia. Päänuppi kyllä välillä voi sekoottaa asioota, mutta oppiaine jota opetetahan on kirkkahana miäles.

Torstai oli mun elämäni vaikehin päivä tuala oppilaitokses. Mullei oo eläissäni ollu tuallaasta ryhymää, johona pualet luakast kuvitteloo olevansa tuntien johtajia. No en oo kyllä toimettomaksikaan jääny ongelmien yhteyres.Ensinnäkin molin tulukinnu tuntilapun väärin ja muistikin väärin. Kyllä se nuari osastonjohtaja mulle sen sanoo, notta sanua Kuparilinnaskalle, notta opetetahan koko päivän. Päivä oli tuntia lyhyempi, kun sain muistutuksen siitä notta pitää olla koulus ja äkkiä.

Toisen tunnin jäläkeesen välitunnin aikana mä jäin luakkahan ja pistin käytävän oven kiinni. Havahruun käytävän metelihin ja seinien paukintahan, repääsin oven auki. Näky oli uskomatoon. Kolome kollia oli heikoomman yksilön kimpuus ja retuutti sitä uluko-ovia kohti, yks jaloos - kaks kainaloos kiinni. Poika jota retuutettihin oli langan laiha ja vetäätyvää sorttia. Nelijäs kolli tsemppas viärestä. Kun mä aukaasin oven, niin kollit heitti pojan lattialle käytävän oven nurkkahan lähes tulukohon ikkunasta läpi.

Moon koulukiusauksesta kärsiny joka ikinen kouluvuasi. Te saatatta uskoa notta multa paloo päreet. Komensin koko helevatin porukan luakkahan, ne jokoli siinä käytävällä. Lisäksi luakkahan tuli ne oppilahat, jokka ei ollu kiusaamas tuata langan laihaa nuartamiästä. Ilimootin jäätävän tyynesti nottei asia jää tähän. Soitin osastonjohtajalle ja ilimootin luakan keskuures olevan koulukiusaamista. Sovittihin, notta johtaja tuloo ennen, kun tunnit päättyys mun pitämänä. Sanoon miälipiteheni asiasta ja taas kiriootettihin " mitä on koulukiusaaminen" puali A4 sivua. Kuuluu V : tä ja muita kaunihia sanoja, mutta kiriootettava oli. Sääliksi kävi niitä kahta 86 syntynyttä joka joutuu kuuntelemahan jatkuvaa ojentelua ja palauttehen antua. No heille keksiin tavan opiskella koulun sisällä kyseenen aihe loppuhun.

Sitten ennen tuntien loppua astuu sisälle kaks herrasmiästä, tämä osastonjohtaja ja jaoston ylin johtaja, joka tuntoo mun jo monien vuasien takaa.

Poijiilta kysyttihin ketkä oli tuahon sessiohon ottanu osaa. Mä tiäsin, mutta halusin niiren ittensä ilimoottautuvan. Ykskään käsi ei noussu ylös. Sitten mä kysyyn toisin, " ketkä ei ollu sessios mukana" . Nousi pualelta luakalta käsi ylös. Jäi pualet. Kysyttihin viälä kaks kertaa ketkä oli syyllisiä. Ei noussu käsi. Sitten isoompi johtaja ilimootti, että meillon tiarossa tapaus jokon johtanu vankeustuamioohin koulukiusaamisen yhteyres. Sitten nousi nelijä kättä. Siitä seuras aivan uskomatoon juttu. Ne jokkei ollu syyllisiä lähti liatsomahann mua vastahan asiaa, notten ollu ymmärtäny ja soon heiltä leikkiä. Lopuksi koko luakka huusi, notta miksen moo kuunnellu sitä langanlaihaa poikaa. Tämä poika sanoo, notta oli vääräs ja he vain leikkii. Pakkohan sen oli sanua kun koko luakka huusi, notta kerro ny notta soli leikkiä. Eihän sitä siinä tilantehen uskalla totuutta sanua. Yks syyllinen huus takarivista, notta opettaja oli tunnin myähäs. viimeenen veto, mutta ah niin turha. Ilimootimma kaikki kolome aikuusta notta tiaros on ja homma hoiroos. Lisäksi vanhempi johtaja ilimootti tuntevansa mun toimintatavat jo vuasien takaa, notta tiätää mun olevan oikialla asialla. Asiasta tiäsin totuuren, vaikka rauhan saavuttamiseksi ilimootin olevani kovin tiatooneen koulukiusaamisen tyyliistä.  Sovittihin niin, notta molin vääräs kun en ollu kuunnellu sitä poikaa vaikka olin kysyny siltä poijaalta, sattuukko sitä kun se pitelöö seliästänsä kiinni ja on tuskaasen oloonen. No luakkahan se poika tuli vapaaehtoosesti heti kun se huamas mun ottanehen pulttia asiasta.

Erellispäivänä molin kuunnellu toisen ryhymän poikien iloottelevan luakas ainuan flikan kustannuksella, soli viälä pois koulusta. Oppilasryhymän vastuuopettaja kysyy ryhymältä, notta oliko jollakin tiatua flikasta. Luakas on yks tummahipiäänen opiskelija, mutta Suamen kansalaanen 3 vuuatiaasta asti. Tualle poijaalle huus muut, notta kerro ny kun soot viimeeseksi sen nähäny. Opettaja kysyy ja poika vastas" joo olin sitä vähän eileen tyäntelemäs" ja kauhia kannustus toisilta. Uskotta varmahan miten kävi täskin asias. Siinä lähti opettajakin posket punaasena, kun ilimootin, notta; " poijaat teillon housuu viälä niin keskenkasvuunen tiritompsis tai tappi millä sitä vois kuttua, nottei sillä viälä eres kunnolla höylätä. Joten pitäkää vain mölyt mahas ja varsinkin kun flikka ei oo pualustautumas". Sitä mä ihimettelen miksei opettajakkaan ojenna tällääsis asioos nuata kakaroota. Luakas saa puhua minkälaasista panoasioosta milloonkin. Kasvattaako meirän aikuuset vanhemmat mukuloostansa tuallaasia naisia leimaaviia ihimisiä, ilimeesesti kun soon koko koulun ongelma. Se "vittu" kun on näille tuleville aviomiähille ja lasten isille sellaanen paikka mistä saa voimaa, hyvänolontunnetta ja eliksiiriä.

Huammaatteko notta moon niin kyllästyny miästen suunsoittohon ja siihen notta likkoja erelleen kannustetahan hyväksymähän tuallaanen solovaava puhe. Ne saa tuas iäs teherä mitä sattuu, niillei oo mitään väliä siitä miten toisehen sattuu, niillei oo rajoja. Mun tekis miäli vetää joka ikinen miähen alaku nappulasta hirtehen siihen asti, kun ne huamaas mitä suustansa päästävät. Keittiöpualen opettajasanoo, notta heirän ryhymis on samat ongelmat. Tämä vuasi on ollu oppilasaineiren huanosti käyttäytyvintä porukkaa amikses. niiton oppilaitokses muutama sata ja loput on fiksuja tyyppiä, mutta valitettavasti minimi.

Täs tämä vuaratus. Parin päivän päästä tuloo tästä aiheesta tekstiä lisää aikuusten miästen toivhista.