Siiton tosi pitkä aika kun oon saanu olla mukana jonkun sijaasena valtuustosalis. Ny sitten eilen oli sellaanen päivä notta poisolioota oli niin monta. Oon varalla neliäntenä listoos.

Silloon, kun moon pääsemäs aitiopaikalle, niin mä käytän koko tilaasuuren hyväkseni ja niin tein nykkin. Tein kaks alootetta ja osallistuun kyselytuntihin. Olin paneutunu listan asioohin suurella intohimolla ja olin kirioottanu kommentin yhtehen lautakunnas olleesehen asiahan. Kommentti oli A4 sivun mittaanen ja olin saanu siihen kaikki ne ajatukset, joita me kyseeses lautakunnas oltihin miätitty. Lehtikin oli ajatukset noteerannu kiartoliittymän osalta. Lisäksi olin pääsy päivän lehtehen niiren kaharen aloottehen tekijänä.

Kyselytunnin aiheesta meinas tulla farssi. Kun en oikiastaansa oo koskaan osallistunu kyselemähän kyselytunnilla. Nyt kokeelin kysyä ja tulin siihen tuloksehen, notta on tärkiää kysellä ja teherä aloottehia.

Kyselytunnin aihe liitty tiätysti meirän paikallisehen kunnallisehen jätehualtoyhtiöhön. Mä taisin saara räjäytettyä pankin, niin kuumana valtuuston porukka kävi kokouksen jäläkehen. Oman porukkani naiset oli suuttumuksesta mutkalla. Sain tiaron valtuustokutsusta vasta paria päivää aikaasemmin eli silloon oli ollu jo ryhymäkokous. En tiänny notta asia oli kaupunginhallitukses julistettu salaaseksi. Mulle sanottihin närkästynehenä, notta sitei olisi saanu ottaa esille. Mä tiätenkin hämmästynehenä, notta miksei. Moon asiasta puhunu yrittäjän kans ja oomma näin sopinu. "Niin mutta kun oomma ajatellu suajata yrittäjän olon". Ilimiö mikä tuata puhetta erelsi oli se, notta akat hilieni kun tulin paikalle syntipukkina. Juaruakkojen leima!! Yks vanha valtuustokaveri siinä akkaporukas, joka mut tuntoo, uskalsi sanua miston kysymys. Paskat sanon minä siitä salamisesta. Siinon suajattu jotakin muuta ja moon niin tiatoonen tästä lempialueeni menosta, nottei mulle pajunköyttä pirä syättää. Sanoonkin, notten pirä peittelyystä, kun ei oo aihetta. Kyseenen yrittäjä, joka liittyy asiahan oleellisesti ei ollu halunnu salata mitään siitä asiasta, koska kunnallinen jätehualtoyhtiö ei ollu oikias ja levitti yksityysistä yrittäjistä väärää tiatua.

No mulloli taas ollu sellaanen tunnes viikonloppuna, notta nuata yksityysiä jätehualtoyrittäjiä tarvittoo tukia. Se tunne tuli taas vain jostakin. Oli ollu liian hiliaasta asian tiimoolla, jotta ajattelin kyllä jo sen asian ratkennehen neuvotteluus. Meillon menos sellaanen jäteasia, jostoon kyllä ollu jo tiatoonen kauan. Ny tammikuus se poikii taas aharistusta nualle yksityysille yrittäjille lisää. Mulle tuli sen kuultuani sellaanen tutina, kun aikanaansa pohojanmaalla asuttaes meirän talon pakkohuutokapan ereltävä aika oli. Nuaret yrittäjät kantaa aharistuksissaansa tuata jätehualtoasiaa ja ovat joutunehet ottamahan asianajajan hoitamahan asiaa. Heitä syytetähän roskien katuamisesta. Luitta oikeen" roskien katuamisesta". Puhutahan milioonan korvausvaatimuksesta kunnalliselle jäteyhtiölle. 

Soitin sunnuntaina tualle yhyrelle näistä yrittäjistä ja olin ollu oikias. Sanoon, notta nyt sitten vihiroonkin mullon valtuustokutsu ja asiaa vois siälä kysellä. Miätittihin yhyres yks ilta ja mä lupasin laittaa luannoksen asiasta mitä kysyttääs ja niin erellehen. Yrityksen johtaja luki ja teki pari piäntä koriasta lähinnä sanojen oikeellisuuksihin puuttuen. Mun suamenkiäli kun on sitä mitä on. Esitin kysymykset sellaasen suuren rauhallisuuren vallites ja peliästyyn kun valtuuston puheenjohtaja kysymysten jäläkehen, meinatessani pitää kaharen lauseen lopetuksen, iski niin lujaa nuijalla pöytähän neliä kertaa huutaen, notta arvostelu on kiälletty kyselytunnilla. Melekeen hyppäsin ilimahan kun tajusin sen mesuavan mulle ja sanoon anteeksi otan opikseni. Olis sanonu nimellä asian kohoristuvan mun puhumahan asiahan, mutta se ressukka ei pystyny kun huutamahan. Olin siis klohonaassu johonkin johonka ei olisi saanu puuttua. Kunnallisen jätehualtoyhtiön asiat on asioota joihin veronmaksajien ei pirä puuttua. Näin tulukitsin asian.  Kunnallinen yhtiö kun saa polokia piänet allensa ja ei halua kehittää tätä kyseestä alaa, niinkun teköö meillä nua yksityyset yritykset.

Moon ollu jätehualtoasiootten kimpus jo 90-luvun alusta. Moon ollu tiatoonen siitä mihinkä tällä vuasituhannella mennähän. Meitoli kolome ihimistä tutkimas sitä asiaa 90-luvulla. Minä teknisen lautakunnan puheenjohtajana, yksityynen jätehualtoyhtiön johtaja ja Suomen jätekuru joka nykyysinkin on suurin asiantutija jätealalla.  Ennen kunnallisen monumentin rakentamista teknisen lautakunnan puheenjohtajana toin tiaroksi faktaa ja sanoon yhyres kokoukses, notta ny teherähän konkurssikypsä laitos. Roskat ei riitä. Mulle naurettihin ja sanottihin notta puhun mututuntehella. No nyt sitten, kun ihimiset on valistunehia ja kiärrättää, kompostoi jne, niin roskat loppuu. Tästä syytetähän näitä yksityysiä sitten, nottei oo roskia. Teollisuusjättehen kun yksityyset saa kiärrättää ja käsitellä niin kun laki velevoottaa ja sanoo.

Kyllön puhelin soinu tänään ahkeraa. Aamulla soi jo puhelin aikaasin ja toimituksesta haluttihin kysellä lisää, kun mun kysymys oli herättäny toimittajalle tuntehen, notta kysees on suuri asia. Huamises sanomas on siitä juttu.